Подмачкување – планирање, оптимизација и реализација

Подмачкувањето е активност која најчесто се занемарува во сите индустриски капацитети. За подмачкување се зборува само тогаш кога ќе настане некој проблем или дефект поради кој целото производство е во застој. Ние во Алфатек ви ја нудиме нашата посветеност, ресурси и знаење во правењето на дополнителен чекор за да се оствари вистинскиот потенцијал на подмачкувањето.