Хидраулични дигалки

  1. Компактни дигалки (алуминиумски, челични и со шуплив клип)
  2. Конвенционални шише-дигалки
  3. Комбинација глава-палец дигалки
  4. Машински дигалки