Hi-force тренинг

Hi-Force нуди комплетен техничка поддршка и тренинг за продажба за своите производи. Тренингот вклучува теоретски дел, практичен тренинг и вежби.

Сертфикати добиваат сите успешни кандидати.