За нас

За нас

Фирмата Алфатек ДООЕЛ Скопје е формирана во месец Февруари 2010 година со цел обезбедување на научни и технички дејности во индустријата.

Од самото основање фирмата се фокусира на склучување на дистрибутерски договори со странски производители од различни области  кои ќе бидат застапувани на пазарот, постепено проширувајќи ги услугите и типовите на производи кои се нудат на клиентите.

Алфатек ДООЕЛ Скопје нуди производи и услуги одследните области:

  • индустриски масти за подмачкување,
  • хидрауличен алат и опрема,
  • резервни делови за дробилки, рударска опрема и механизацја,
  • испорака и монтажа на системи за централно подмачкување,
  • испорака и монтажа на системи за отпрашување,
  • планирање и одржување на тековно подмачкување,
  • машинобраварски работи

Нашиот тим