Средства за индустриско подмачкување

54% од сите дефекти на лежиштата настануваат како резултат на подмачкувањето. Од нив 36% се како резултат на неправилно подмачкување а додека околу 18% како резултат на контаминација на средството за подмачкување. Правилното подмачкување освен тоа што придонесува да се намали бројот на дефекти на лежиштата и намалување на времето на застој на машините, придонесува и за зголемување на енергетската ефикасност, нуди нови можности за зголемување на продуктивностa и оперативното време на машините.

Алфатек Ви нуди средства за индустриско подмачкување и течности за обработка на метали од врвен квалитет.