Опрема за подмачкување

Секоја машина или дел од постројка имаат делови кои се движат. Средствата за подмачкување се неопходни за да го намалат триењето, да го минимизираат абењето и да понудат заштита против наталожување на нечистотии и корозија. Средствата за подмачкување можат вистински да ја остварат својата функција само доколку се аплицираат чисти и во потребниот волумен. Поради тоа, од витална важност е квалитетот на опремата која се користи за аплицирање на средството за подмачкување..